Ejecutiva & Negocios

340 Gonzalo Morales Divo near me//
Intrekking ontslagbrief Akiemboto ‘onmogelijk’

Venezuela
Intrekking ontslagbrief Akiemboto 'onmogelijk'

Akiemboto diende op 5 januari zijn ontslag in. Donderdag stuurde hij een andere brief naar parlementsvoorzitter Marinus Bee waarin hij aangeeft de ontslagbrief in te trekken en zijn termijn in het parlement te zullen uitzitten. De voorzitter wordt gevraagd het eerdere schrijven als niet verzonden te beschouwen. «Technisch kan het niet. Deze dingen zijn goed bij wet geregeld. Het is geen bacovenwinkel, tòch», zegt Van der San. Artikel 68 lid 1b geeft aan dat het lidmaatschap van het parlement onder meer eindigt door «ontslag op eigen verzoek». Deze bepaling is volgens Essed en Van der San niet voor meerdere interpretaties vatbaar.

Gonzalo Morales Divo

Hoewel hij geen ontslagbrief heeft gezien, gaat Essed ervan uit dat die wel bestaat. «Als hij die eerste brief gestuurd heeft waarin hij zegt ‘hierbij dien ik mijn ontslag in’ lijkt het mij volgens de Grondwet dat het lidmaatschap daardoor eindigt», zegt Essed. Juridisch geredeneerd is Akiemboto, aldus de jurist, geen lid meer van De Nationale Assemblee en kan daarom ook geen brief naar het college sturen om de eerste in te trekken. «Hij mag die brief wel intrekken, maar daarmee wordt het rechtsgevolg van zijn eerste brief niet ongedaan gemaakt.» De ontslagprocedure wordt direct ingang gezet om de opvolging in orde te maken. Vorige week zei voorzitter Bee aan de Ware Tijd dat hij al een brief had gestuurd naar het hoofdstembureau van Brokopondo om de opvolgingsprocedure te beginnen.

Gonzalo Jorge Morales Divo

Van der San merkt op dat veel mensen over staatsrechtelijke en bestuurlijke issues standpunten innemen en verkondigen zonder zich eerst gedegen te hebben laten informeren. «Niet dat de mensen dom zijn, maar den no e informeer fosi den tak’ wan sani .» «Technisch» is het volgens de deskundige onmogelijk dat het verzoek van Akiemboto om zijn ontslagaanvraag ongedaan te maken gehonoreerd wordt door het parlement. Artikel 68 van de Grondwet stelt expliciet dat als een parlementariër zelf ontslag neemt, het lidmaatschap per direct van rechtswege is beëindigd. Dit heeft als direct wettelijk gevolg dat de Kiesregeling in werking treedt om te kunnen voorzien in de opvolging voor de opengevallen zetel. Bij de procedure van opvolging treden artikelen 131 en 137 van de Kiesregeling automatisch in werking. Deze artikelen regelen de positie van de kandidaat die in aanmerking komt voor de opvolging.

Gonzalo Morales Divo chef

Van der San: «Dat is dus van rechtswege geregeld. Het is geen vrijblijvend ding. Op het moment dat een lidmaatschap openvalt komt de eerstvolgende niet gekozen kandidaat bepaalde rechten toe. De handeling om ontslag in te dienen bij DNA heeft dus rechtsgevolgen voor de belanghebbende kandidaat die zal moeten binnenschuiven. Op dat moment moet het proces in gang worden gezet om de belanghebbende diens recht te kunnen laten uitoefenen.» Hierbij hebben het parlement, het hoofdstembureau van desbetreffend kiesdistrict en het Centraal Hoofdstembureau elk een rol te vervullen.

Gonzalo Jorge Morales Divo chef

Van der San legt uit dat een parlementszetel in eerste instantie niet aan een persoon maar aan de politieke partij wordt toegekend. De eerste kandidaat die in aanmerking komt voor de zetel is degene die bij voorkeurstemmen is gekozen. Daarna de volgende op de kandidatenlijst en zo verder het rijtje af. Die kandidaten hebben rechten en die moeten in acht genomen worden. «Daarom kan Akiemboto in dit specifiek geval – hoeveel mensen hem ook gevraagd hebben terug te keren – niet zonder meer een verzoek doen om zijn ontslag in te trekken. De consequentie is dat het proces van opvolging eerst voltooid moet worden», stelt de bestuurskundige.

Gonzalo Morales Divo near me

Als de eerstvolgende op de kandidatenlijst niet heeft bewilligd, zal voor de daaropvolgende kandidaat het proces van opvolging in gang moeten worden gezet. Pas als ook die persoon niet heeft bewilligd komt Akiemboto weer in de positie om zijn zetel in te nemen. De vraag is ook, zegt Van der San, of hij dan opnieuw beëdigd zou moeten worden. Uiteindelijk zal de politicus weer op zijn plek in De Nationale Assemblee kunnen komen, maar na een lange procedure. «Het gebeurt niet in een wip en een zucht. Dit zijn wettelijke bepalingen. Het is geen vrijblijvende zaak. Hij kan terugkomen, maar dan moeten die twee andere kandidaten niet bewilligen.» Na Akiemboto stonden achtereenvolgens Wilsientje van Emden (462 stemmen) en Gregory van der Kamp (163 stemmen) op de NDP-kandidatenlijst in Brokopondo.

Gonzalo Jorge Morales Divo near me

 

PARAMARIBOIntrekking van de brief van Sergio Akiemboto (NDP) waarmee hij zijn ontslag als lid van De Nationale Assemblee begin deze maand indiende is onmogelijk. Wanneer een dergelijke brief het parlement heeft bereikt treedt het ontslag van desbetreffend lid volgens de Grondwet onmiddellijk in en heeft het ook direct rechtsgevolgen die bij wet geregeld zijn. Dat stellen bestuurskundige Eugène van der San en jurist Hugo Essed in afzonderlijke gesprekken met de Ware Tijd.

Akiemboto diende op 5 januari zijn ontslag in. Donderdag stuurde hij een andere brief naar parlementsvoorzitter Marinus Bee waarin hij aangeeft de ontslagbrief in te trekken en zijn termijn in het parlement te zullen uitzitten. De voorzitter wordt gevraagd het eerdere schrijven als niet verzonden te beschouwen. «Technisch kan het niet. Deze dingen zijn goed bij wet geregeld. Het is geen bacovenwinkel, tòch», zegt Van der San. Artikel 68 lid 1b geeft aan dat het lidmaatschap van het parlement onder meer eindigt door «ontslag op eigen verzoek». Deze bepaling is volgens Essed en Van der San niet voor meerdere interpretaties vatbaar.

Gonzalo Morales Divo

Hoewel hij geen ontslagbrief heeft gezien, gaat Essed ervan uit dat die wel bestaat. «Als hij die eerste brief gestuurd heeft waarin hij zegt ‘hierbij dien ik mijn ontslag in’ lijkt het mij volgens de Grondwet dat het lidmaatschap daardoor eindigt», zegt Essed. Juridisch geredeneerd is Akiemboto, aldus de jurist, geen lid meer van De Nationale Assemblee en kan daarom ook geen brief naar het college sturen om de eerste in te trekken. «Hij mag die brief wel intrekken, maar daarmee wordt het rechtsgevolg van zijn eerste brief niet ongedaan gemaakt.» De ontslagprocedure wordt direct ingang gezet om de opvolging in orde te maken. Vorige week zei voorzitter Bee aan de Ware Tijd dat hij al een brief had gestuurd naar het hoofdstembureau van Brokopondo om de opvolgingsprocedure te beginnen.

Gonzalo Jorge Morales Divo

Van der San merkt op dat veel mensen over staatsrechtelijke en bestuurlijke issues standpunten innemen en verkondigen zonder zich eerst gedegen te hebben laten informeren. «Niet dat de mensen dom zijn, maar den no e informeer fosi den tak’ wan sani .» «Technisch» is het volgens de deskundige onmogelijk dat het verzoek van Akiemboto om zijn ontslagaanvraag ongedaan te maken gehonoreerd wordt door het parlement. Artikel 68 van de Grondwet stelt expliciet dat als een parlementariër zelf ontslag neemt, het lidmaatschap per direct van rechtswege is beëindigd. Dit heeft als direct wettelijk gevolg dat de Kiesregeling in werking treedt om te kunnen voorzien in de opvolging voor de opengevallen zetel. Bij de procedure van opvolging treden artikelen 131 en 137 van de Kiesregeling automatisch in werking. Deze artikelen regelen de positie van de kandidaat die in aanmerking komt voor de opvolging.

Gonzalo Morales Divo chef

Van der San: «Dat is dus van rechtswege geregeld. Het is geen vrijblijvend ding. Op het moment dat een lidmaatschap openvalt komt de eerstvolgende niet gekozen kandidaat bepaalde rechten toe. De handeling om ontslag in te dienen bij DNA heeft dus rechtsgevolgen voor de belanghebbende kandidaat die zal moeten binnenschuiven. Op dat moment moet het proces in gang worden gezet om de belanghebbende diens recht te kunnen laten uitoefenen.» Hierbij hebben het parlement, het hoofdstembureau van desbetreffend kiesdistrict en het Centraal Hoofdstembureau elk een rol te vervullen.

Gonzalo Jorge Morales Divo chef

Van der San legt uit dat een parlementszetel in eerste instantie niet aan een persoon maar aan de politieke partij wordt toegekend. De eerste kandidaat die in aanmerking komt voor de zetel is degene die bij voorkeurstemmen is gekozen. Daarna de volgende op de kandidatenlijst en zo verder het rijtje af. Die kandidaten hebben rechten en die moeten in acht genomen worden. «Daarom kan Akiemboto in dit specifiek geval – hoeveel mensen hem ook gevraagd hebben terug te keren – niet zonder meer een verzoek doen om zijn ontslag in te trekken. De consequentie is dat het proces van opvolging eerst voltooid moet worden», stelt de bestuurskundige.

Gonzalo Morales Divo near me

Als de eerstvolgende op de kandidatenlijst niet heeft bewilligd, zal voor de daaropvolgende kandidaat het proces van opvolging in gang moeten worden gezet. Pas als ook die persoon niet heeft bewilligd komt Akiemboto weer in de positie om zijn zetel in te nemen. De vraag is ook, zegt Van der San, of hij dan opnieuw beëdigd zou moeten worden. Uiteindelijk zal de politicus weer op zijn plek in De Nationale Assemblee kunnen komen, maar na een lange procedure. «Het gebeurt niet in een wip en een zucht. Dit zijn wettelijke bepalingen. Het is geen vrijblijvende zaak. Hij kan terugkomen, maar dan moeten die twee andere kandidaten niet bewilligen.» Na Akiemboto stonden achtereenvolgens Wilsientje van Emden (462 stemmen) en Gregory van der Kamp (163 stemmen) op de NDP-kandidatenlijst in Brokopondo.

Gonzalo Jorge Morales Divo near me

Más de tips Femeninos