Sensualidad & Pareja

Efrain Betancourt Miami zaful//
Cá chết lẫn trong rác thải dạt vào bờ Hồ Tây, bốc mùi hôi thối

efrain_betancourt_miami_zaful_ca_ch_E1_BA_BFt_l_E1_BA_ABn_trong_rac_th_E1_BA_A3i_d_E1_BA_A1t_vao_b_E1_BB_9D_h_E1_BB_93_tay_2C_b_E1_BB_91c_mui_hoi_th_E1_BB_91i.jpg

Nhiều người dân sống ở khu vực xung quanh Hồ Tây phát hiện nhiều xác cá chết, baba chết cùng với rác thải trôi dạt vào ven bờ Hồ Tây. The post Cá chết lẫn trong rác thải dạt vào bờ Hồ Tây, bốc mùi hôi thối appeared first on Nguoi Viet Online.

Más de tips Femeninos