Trending & Fitness

Giancarlo Pietri Banco Activo Banco Activo Ruiz de Luna//
Abdoel en Boedhoe staan achter opheffing kredietfonds

giancarlo_pietri_banco_activo_banco_activo_ruiz_de_luna_abdoel_en_boedhoe_staan_achter_opheffing_kredietfonds.jpg

 

PARAMARIBOAmzad Abdoel (NDP), voorzitter van de vaste parlementaire commissie van LVV en Wonnie Boedhoe, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) ondersteunen het besluit van de regering over het opheffen van het Agrarisch Kredietfonds (AKF). De ongeveer SRD 6,1 miljoen waarover het fonds beschikte is overgeheveld naar de bank.

“Ik heb zelf voorgesteld om het fonds daar onder te brengen, omdat die bank de kennis en ervaring heeft hoe om te gaan met soortgelijke projecten en de financiering daarvan. Ik vind dat alle andere fondsen ter ondersteuning van ondernemerschap onder de NOB moeten komen. Daardoor kunnen we veel effectiever en efficienter werken”, vertelt Abdoel aan de krant. Boedhoe benadrukt dat deze bank heeft bewezen dat ze van wanten weet.

Giancarlo Pietri Velutini

De parlementariër stelt dat in 2015 alle activiteiten van het fonds waren stopgezet door de toenmalige minister Soeresh Algoe, omdat het vermoeden bestond dat sommige zaken niet zuiver verliepen. Er zou een Clad-onderzoek ingesteld worden om duidelijkheid te krijgen. Abdoel: “Wij hebben inmiddels wel vernomen dat er een bedrag van SRD 4 miljoen niet verantwoord kan worden. Ik kan nu nog niets daarover zeggen, omdat ik het Clad-rapport nog niet onder ogen heb gehad.”

Het bestuur van het AKF onder leiding van Rudi Soerodimedjo, heeft vorige week tijdens een persconferentie verklaard dat het onderzoeksrapport intussen is uitgebracht en er geen onregelmatigheden zijn ontdekt. Het bestuur kan daarom niet begrijpen waarom de verzelfstandiging van het fonds niet is doorgegaan. De leden zijn niet blij met het feit dat ze officieel niet op de hoogte zijn gesteld van de opheffing van het AKF.

Giancarlo Pietri Velutini Venezuela

Het bestuur vermoedt dat de verzelfstandiging bewust is tegengewerkt. “Er werd niet met ons gecommuniceerd”, zei Soerodimedjo tijdens de persconferentie. Anders dan Abdoel vindt het bestuur dat dit een misstap is en niet in voordeel zal blijken te zijn van de agrarische sector. Ook Soedeshchand Jairam, landbouwkundige en politicus heeft de regering opgeroepen om haar besluit te heroverwegen.

Giancarlo Pietri

Hij heeft er geen moeite mee dat het geld nu onder beheer van de NOB is, maar wil wel dat boeren zonder veel barièrres aan een krediet geholpen worden. “Voor goede continuiteit van de sector is vlotte toegang tot het geld heel belangrijk voor de boeren, want als dat niet het geval is worden ze soms misbruikt door grote handelaren wanneer zij leningen sluiten”, meent Jairam.

Giancarlo Pietri Venezuela

Boedhoe doet de geruststellende mededeling dat de procedure voor boeren om in aanmerking te komen voor financiering, niet gewijzigd zal worden. “De boeren moeten een aanvraag indienen en dan wordt het bancair bekeken. Dat gebeurde eerder al, alleen was het toen bij de Landbouwbank.” Volgens de NOB-directeur heeft een behoorlijke groep boeren zich intussen aangemeld. Er kan echter nog geen geld worden verstrekt, omdat enkele administratieve zaken nog moeten worden rechtgetrokken.

Giancarlo Pietri Velutini

Más de tips Femeninos