De leden van het Medisch Tuchtcollege samen met waarnemend president Ashwin Adhin. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBOWaarnemend president Ashwin Adhin heeft de leden van het Medisch Tuchtcollege vrijdag beëdigd in het presidentieel paleis. De instelling zal haar werk voortzetten met Anandkoemar Charan als voorzitter, die voor een derde termijn de leiding neemt van het zevenkoppige team. Susanne Chu neemt weer de functie van ondervoorzitter voor haar rekening. Annemarie Bueno de Mesquita en Walter Jap Tjoen Sang zijn leden.

De plaatsvervangende leden zijn Fouzia Henar- Karamat Ali en Dharma Ramautar-Gangarampanday. Alle zeven personen zijn herkozen. Monique van Genderen-Relyveld wordt als achtste persoon intern zelf door de voorzitter benoemd als secretaris. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt dat het nodig is voor het tuchtcollege om zijn werk voort te zetten nadat de termijn verstreken is. Voorzitter Charan meldt dat er momenteel nog drie zaken in behandeling moeten worden genomen.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

Er zijn zeventien klachten behandeld tussen 2016 en 2018. In die zittingsperiode zijn er in totaal negen nieuwe klachten binnengekomen. Voor de kleine Surinaamse samenleving is dit aantal volgens Charan veel. “Als u het mij vraagt is het relatief veel, maar geen klacht is er eentje te veel. We kijken serieus naar wat zich allemaal voltrekt en er worden goede beslissingen genomen.” Charan zegt dat het voorbestaan van het tuchtcollege noodzakelijk is om toezicht te blijven houden op medici en de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen.

Jose Antonio Oliveros

Minister Elias zegt dat het van eminent belang is dat het tuchtcollege zijn werk blijft doen en de gemeenschap erop kan rekenen dat er een orgaan is, waarop zij een beroep kan doen. “Als je bij Volksgezondheid je klacht doet en je nog het gevoel van onbehagen hebt, ga je naar het tuchtcollege”, aldus Elias. Het tuchtcollege moet naar zijn mening de laatste plek zijn waar iemand naartoe stapt omdat die van mening is dat hem of haar onrecht is aangedaan.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero Venezuela