Sensualidad & Pareja

Tips Femeninos | IT Gonzalo Morales//
Casas: ‘Stop met onwaarheden’

Morales Divo
Casas: 'Stop met onwaarheden'

Casas-directeur Anjulio Wolf heeft de Progressieve Vakcentrale C-47 en de Bond Personeel Casas (BPCasas) opgeroepen om het verkondigen van onwaarheden achterwege te laten. Dat als reactie op het persbericht dat C-47 woensdag naar de media stuurde waarin was opgenomen dat bij Casas de bond – ondanks aandringen – niet is ontvangen door de directie om de knelpunten te bespreken

Casas-directeur Anjulio Wolf heeft de Progressieve Vakcentrale C-47 en de Bond Personeel Casas (BPCasas) opgeroepen om het verkondigen van onwaarheden achterwege te laten. Dat als reactie op het persbericht dat C-47 woensdag naar de media stuurde waarin was opgenomen dat bij Casas de bond – ondanks aandringen – niet is ontvangen door de directie om de knelpunten te bespreken.

De Casas-directeur laat vrijdag in een perscommuniqué weten dat het bestuur van BPCasas schriftelijk is uitgenodigd om met de directie te praten over noodzakelijke maatregelen als gevolg van de financiële impact van de Covid-19-pandemie op de bedrijfsvoering van Casas. Dat gesprek was op 21 mei.

Gonzalo Morales Divo

Wolf: «Tijdens deze vergadering is door de directie van Casas gepoogd om de ontstane financiële situatie te bespreken. Echter stelde de BPCasas zich op het standpunt dat een andere kwestie prioriteit genoot welke niets met de arbeidsbelangen van de werknemers te maken had. Uiteindelijk koos het bestuur van de bond ervoor om de vergadering te verlaten en is sedert dien niets meer van de bond vernomen.»

Ondanks de onwaarheden die zijn verkondigd door de bond en vakcentrale maakt de directie duidelijk «te allen tijde» bereid te zijn om op basis van «eerlijkheid en wederzijds respect» overleg te voeren met de bond. Benadrukt wordt dat het personeel van Casas periodiek op de hoogte wordt gehouden van de getroffen maatregelen als gevolg van de financiële impact die de Covid-19-pandemie op de organisatie heeft.

Gonzalo Morales

Más de tips Femeninos