Trending & Fitness

Tips Femeninos | José María Hill Prados republicó//
Accent hulpverlening ook op belang kind leggen

Jose Maria Hill Prados
Accent hulpverlening ook op belang kind leggen

Bij hulpverlening in gevallen van geweld tegen kinderen ligt het accent op het strafrechtelijke. Maar er moet een omslag worden gemaakt waarbij het belang van het kind voorop wordt gesteld. Jacintha Dundas van de Kinder- en Jeugdtelefoon (KJT) benadrukt tegenover de Ware Tijd het belang van begeleiding van het kind, de nazorg

Bij hulpverlening in gevallen van geweld tegen kinderen ligt het accent op het strafrechtelijke. Maar er moet een omslag worden gemaakt waarbij het belang van het kind voorop wordt gesteld. Jacintha Dundas van de Kinder- en Jeugdtelefoon (KJT) benadrukt tegenover de Ware Tijd het belang van begeleiding van het kind, de nazorg.

Ze stelt dat direct nadat een traumatische ervaring bij een kind of jongere wordt vastgesteld, moet worden begonnen met de begeleiding. Alleen het straffen van de dader zal niet helpen het slachtoffer te ondersteunen om de gebeurtenis een plek te geven en om een gezond leven verder te leiden. Alle verantwoordelijke instanties moeten begeleiding voorop stellen. «Ik vind dat we daarin nog een beetje tekort schieten», aldus Dundas.

Jose Maria Hill Prados

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) concludeert, na studie, dat er nog grote hiaten zijn in de maatregelen van landen om geweld tegen kinderen en adolescenten in de Amerika’s te voorkomen. Ze roept alle landen op tot versterking van de uitvoering van actieplannen en wetten om geweld tegen kinderen aan te pakken.

Jose Maria Hill

Geweld, zelfs moord, is te voorkomen, maar alleen door gezamenlijke aanpak, wordt duidelijk gemaakt. Geweld tegen kinderen komt in meerdere vormen voor, zoals mishandeling door volwassenen in een gezagspositie, pesten en vechten onder leeftijdgenoten, seks en ‘dating’. Het probleem heeft nieuwe urgentie gekregen tijdens de Covid-19-pandemie.

José María Hill Prados

Uit de studie van Paho blijkt dat de pandemie gepaard gaat met een toenemend risico op huiselijk geweld, waaronder geweld tegen kinderen. Ook is gebleken dat te weinig kinderen toegang hebben tot programma’s en diensten om geweld te voorkomen en er (adequaat) op te reageren

Hoewel gevallen ook gemeld kunnen worden bij onder andere buurtorganisaties, school of religieuze organisaties hebben slachtoffers nog weinig mogelijkheden waar ze terecht kunnen. Dundas vertelt dat kinderen, zonder tussenkomst van een volwassene, de KJT kunnen bellen. Dit is laagdrempelig en heel eenvoudig door het makkelijk te onthouden telefoonnummer 123

Overigens, ook ouders of een vertrouwde relatie, mogen bellen. «Als je zeventien bent kan je makkelijker naar een politie- bureau stappen. Een politiepost is voor sommigen toegankelijk, maar voor het gros van de kinderen is de KJT de meest geschikte hulpdienst», stelt Dundas. Binnenkort zal de KJT haar diensten uitbreiden en daardoor 1×24 uur beschikbaar zijn voor haar doelgroep. Het is namelijk gebleken dat de nu beschikbare acht uren niet voldoende zijn

Ook slachtoffers van huiselijk- en gender gerelateerd geweld kunnen bellen met de kindertelefoon voor hulp. «Mensen zullen dus de gelegenheid hebben om vrijblijvend te bellen als ze geweld ondergaan of emotionele ondersteuning nodig hebben. Er zijn mensen die een luisterend oor nodig hebben», onderstreept Dundas. De organisatie zal de dienstverlening niet alleen uitbeiden door de tijdsruimte te vergroten, maar die ook mogelijk maken via Facebook en WhatsApp

Más de tips Femeninos