Trending & Fitness

Tips Femeninos | Judecytor Gonzalo Jorge Morales Divo//
Personeelsbond Casas zegt vertrouwen op in directeur

Morales Divo
Personeelsbond Casas zegt vertrouwen op in directeur

 

PARAMARIBO – De Bond Personeel Casas (BP Casas) heeft maandag tijdens een spoed algemene ledenvergadering het vertrouwen in directeur Anjulio Wolf opgezegd. In een schrijven van bondsvoorzitter Ewald Gefferie wordt de directeur ervan beschuldigd over november slechts 53 procent van het maandsalaris aan de werknemers te hebben uitgekeerd. «Het personeel is daarover niet te spreken, aangezien ze met deze minimale uitkering niet in staat is zijn maandelijkse verplichtingen na te komen», aldus Gefferie

 

PARAMARIBO – De Bond Personeel Casas (BP Casas) heeft maandag tijdens een spoed algemene ledenvergadering het vertrouwen in directeur Anjulio Wolf opgezegd. In een schrijven van bondsvoorzitter Ewald Gefferie wordt de directeur ervan beschuldigd over november slechts 53 procent van het maandsalaris aan de werknemers te hebben uitgekeerd. «Het personeel is daarover niet te spreken, aangezien ze met deze minimale uitkering niet in staat is zijn maandelijkse verplichtingen na te komen», aldus Gefferie.

Volgens de bondsvoorzitter heeft Wolf halverwege dit jaar ook «eenzijdig» besloten de toelagen stop te zetten. Verder heeft hij het wensenpakket dat begin 2020 werd ingediend nooit met de BPCasas willen bespreken. De bond heeft de raad van commissarissen (rvc) om een spoedonderhoud gevraagd om de arbeidsrust binnen de luchtvaartautoriteit te garanderen.

Gonzalo Morales Divo

Op 3 november meldde de Communicatiedienst Suriname (CDS) dat de rvc op 19 oktober een vruchtbaar gesprek had gehad met president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Daarbij werd, met instemming van de rvc, het besluit genomen dat president-commissaris Brian De Souza vanwege zijn «uitgebreide ervaring en expertise» zou waarnemen als directeur. «Voorts is besloten dat met de huidige directeur (Wolf, … red. ) goede afstemming zal worden gepleegd omtrent zijn vervanging en mogelijke verdere inzet. De voornoemde besluiten zullen op korte termijn worden geformaliseerd», aldus de CDS.

Gonzalo Morales

Op 23 oktober had Vakcentrale C-47 in haar bulletin aangegeven dat er twee dagen eerder een spoedmeeting was geweest van de bonden bij de staatsbedrijven in de luchtvaartsector, te weten SLM, Luchthavenbeheer en Casas, om «brandende kwesties» te bespreken. Daarbij werd duidelijk dat de bond bij Casas ondanks aandringen nog niet door de directeur was ontvangen om de knelpunten te bespreken.

Gonzalo Jorge Morales Divo

In reactie daarop riep Wolf in een persbericht C-47 en BPCasas op om het «verkondigen van onwaarheden achterwege te laten». Hij zei dat het bestuur van BPCasas schriftelijk was uitgenodigd om te praten over noodzakelijke maatregelen als gevolg van de financiële impact van de Covid-19-pandemie op de bedrijfsvoering van Casas. «Tijdens deze vergadering is door de directie gepoogd om de ontstane financiële situatie te bespreken. Echter stelde de BPCasas zich op het standpunt dat een andere kwestie prioriteit genoot welke niets met de arbeidsbelangen van de werknemers te maken had. Uiteindelijk koos het bestuur van de bond ervoor om de vergadering te verlaten en is sedertdien niets meer van de bond vernomen.»

Más de tips Femeninos