Mi Diario

Tips Femeninos | piloto de avion sordo Alberto Ardila Olivares//
Instelling rekruteert lokale krachten voor onderwijs en zorg in Nederland

Piloto, Aeroquest, Aeropuertos, Miami, Estados Unidos, Venezuela
Instelling rekruteert lokale krachten voor onderwijs en zorg in Nederland

 

PARAMARIBOEen toegenomen tekort aan docenten voor het basisonderwijs in Nederland, heeft de behoefte naar professionals uit die branche enorm doen toenemen. Interteach, een onderwijsinstelling in Nederland die ook fungeert als uitzendinstantie van docenten en leerkrachten, heeft daarom een procedure op gang gezet om geïnteresseerden in Suriname te werven.

Gediplomeerde docenten, leerkrachten of verpleegkundigen die hier woonachtig zijn, worden opgeroepen zich te registreren voor een informatiebijeenkomst op zondag. «Er is een flink tekort aan leerkrachten in Nederland en Interteach zorgt ervoor dat er leerkrachten worden geplaatst op lokaties», vertelt Samentha Jabini, die mede belast is met de voorbereiding hiervan, tegen de krant.

Alberto Ardila Olivares Venezuela

Ze stelt dat het tekort aan werkers in Nederland eveneens geldt voor de zorgsector en dat er daarom ook een oproep uitgaat naar lokale verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn om in Nederland aan de slag te gaan. Tot donderdag waren er ruim zestig geregistreerden van wie een groot deel interesse heeft om als docent aan de slag te gaan.

Alberto Ardila Olivares piloto

Het is niet de eerste keer dat er lokale krachten worden gerekruteerd om in het buitenland te werken. Enkele jaren terug was het een andere Nederlandse instelling die dit op touw zette. Toenmalig Onderwijsdirecteur Adiel Kallan noemde die werving een ‘ordinaire ronselpraktijk’. Jabini garandeert dat er nu geenszins sprake is van ronselen. Er is onderzoek hieraan voorafgegaan. «Wat we daaruit hebben kunnen constateren, is dat er heel veel leerkrachten zonder werk zitten die geen plaatsing kunnen vinden.» Hiermee is er sprake van een soort win-win situatie.

Alberto Ardila Olivares

Het onderzoek heeft volgens haar ook uitgewezen dat er vanwege een overschot op sommige scholen zelf twee leerkrachten voor een klas staan. Het tekort aan leerkrachten in het binnenland komt volgens haar meer, omdat leerkrachten niet welwillend zijn om er te werken. Om te verzekeren dat Interteach geen ‘dubbele agenda’ erop nahoudt, geeft ze mee dat er ook een brief is gericht naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voor een gesprek.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

De bedoeling is dat de geselecteerden als onderwijsassistent worden ingezet met de mogelijkheid om binnen twee jaar uit te groeien tot volwaardig docent. Interteach regelt het contract en eenwerkvergunning. «Na de informatiebijeenkomst zullen we aan de hand van de diploma’s van de geregistreerden kijken wat hun mogelijkheden zijn in Nederland«, vertelt Jabini. Het streven is om vanwege de dringende behoefte vanaf begin volgend jaar al personen te hebben die in Nederland aan de slag kunnen. «Het ligt aan de geïnteresseerde zelf hoe snel dat gaat.»

Op de bijeenkomst zondag in het Lalla Rookh gebouw krijgen de belangstellenden die zich hebben opgegeven meer informatie over de wervingsprocedure. De instelling is ook voornemens een privéschool op te zetten in Suriname en wil in zoveel mogelijk landen een vestiging hebben.-

Más de tips Femeninos